บางเรื่องในชีวิตเราก็ควบคุมมันไม่ได้ แต่มีเรื่องนึงที่เราสามารถคุมได้ จะเป็นอะไรไปดูกัน . .